Beleid

    Zevenaar Mevlana Moskee
De stichting heeft een beleidsplan dat jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur. Het beleidsplan wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de overkoepelende organsiatie en jaarlijks herbeoordeeld. Het beleidsplan geeft een meerjarenvisie dat samen met onze bezoekers en donateurs is opgesteld.


Daarnaast heeft de stichting als algemeen but beogende instelling (ANBI) de verplichting om de staat van baten en lasten, de begroting en de toelichting daarop te publiceren.


Door op de onderstaande knop te klikken kunt u het beleidsplan, de staat van baten en lasten en de toelcihting daarop inzien.

KVK nummer:   09109247

IBAN:                NL56 RABO 0140 9050 30

RSIN nummer:  808801983

Reisenakker 6

6903 ZJ  Zevenaar


e-mail:

info@moskeemevlana.nl

Copyright © All Rights Reserved